Vláda Vincenta Mangana

Ke konci roku 1931 už byli Maseria i Maranzano pod drnem. V New Yorku bylo docela klidné klima, a tak se bossové všech pěti newyorských rodin mohli v klidu věnovat své práci.

Vincent Mangano O New York se tedy dělilo pět rodin. Každá z nich se snažila s větší či menší úspěšností vydělat nějaký ten dolar. Mezi ty úspěšnější patřila bezesporu rodina, jejíž hlavním teritoriem byl brooklynský přístav, a kterou dostal po Castellamareské válce do správy Vincent Mangano. Do této rodiny se začlenil i muž, po kterém tato rodina později dostane své jméno. Tímto mužem nebyl nikdo jiný než Carlo Gambino, budoucí legendární boss. Nyní byl však obyčejným pěšákem, i když neobyčejně zdatným. Carlo měl neuvěřitelný čuch na to jak vydělal pořádný balík peněz. Mangano si toho samozřejmě brzy všiml a povýšil ho do hodnosti Caporegime. To znamená že nyní měl Carlo pod sebou vlastní oddíl (borgatu).

Rodině tedy vládl Vincent Mangano spolu se svým bratrem Philipem. Za svého zástupce si Mangano zvolil muže neobyčejné krutého a krvelačného. Byl jím Albert Anastasia - legenda mafie. Anastasia byl naprostým protikladem k Carlovi Gambinovi. Carlo sázel spíše na "lyšáckou vychytralost" a taktizování než na hrubou sílu, zatímco Anastasia chtěl téměř vše řešit vraždou.

Další významnou osobností Manganova klanu byl Joe Adonis. Přijmení Adonis si dal sám, neboť tak chtěl vzdát hold své kráse. Adonis plnil funkci určitého vyslance podsvětí. Znal spoustu významných a vlivných lidí, a tak se na něj rodina obracela, pokud bylo potřebal někde něco popostrčit nebo někoho podmáznout.

Manganova rodina soustředila svou činnost hlavně na brooklynský přístav. Bez nadsázky se dá se říct, že Mangano s Anastasiou mu naprosto vládli. Pomocí vydírání, krádeží a jiných praktik, se přístav stal pro rodinu velkým zdrojem příjmů. Mafie tu odírala téměř všechny. Majitelé lodí platili mafii za to, aby se jejich lodím nedejbože nic nestalo. Majitelé nákladu si zase museli zaplatit "mírný" poplatek za to, že svůj náklad mohli vůbec vyložit. Vyděračským technikám neunikli ani přístavní dělníci. Ti samozřejmě odevzdávali část svého platu do rukou jejich "ochránců". Kdo odmítl zaplatit, tak zůstal bez peněz. (V tom lepším případě). Dělníci se nemohli svých práv dovolat ani u Mezinárodní asociace přístavních dělníků, která byla zkorumpovaná. Viceprezidentem této Asociace nebyl nikdo jiný než Tony Anastasio zvaný "tvrdej Tony". Shoda jmen není vůbec náhodná, šlo o bratra Aleberta Anastasii. Tony sice nepatřil do žádné rodiny Cosa Nostry, ale s bratrem samozřejmě spolupracovali.

Kromě přístavu se Mangano a jeho lidé věnovali i lichvě, hazdardu, pašování, vykrádání a jiným podobným "ušlechtilým" činnostem. Rodina dokonce pokračovala i po zrušení prohibice ve výrobě alkoholu. V této oblasti si velmi obratně počínal Carlo Gambino.

Na konci 30. Let už Manganova rodiny zaujímala v New Yorku přední postavení. Nutno říct, že více než Manganova zásluha to byla zásluha Anastasii a Gambina. Mangano byl totiž představitel tradiční staré mafie a už nějak nestačil s mladými mafiány jako byli Gambino, Luciano a jiní držet krok. Údajně za své postavení vděčil jen ústupkům které dělal Lucianovi. Anastasiovi se to ale pomalu přestávalo líbit. Nesmíme zapomenout na to, že Anastasia nebyl jenom podbossem Vincenta Mangany, ale byl ještě šéfem tajné organizace, která se později na veřejnosti proslavila jako Murder Incorporated.

Thomas E. Dewey Anastasiova moc pomalu ale jistě vzrůstala. V roce 1936 ho však zaskočil (stejně jako celou Cosa Nostru) proces vedený proti Lucky Lucianovi. Proces do úspěšného konce dovedl neúplatný žalobce státu New York Thomas E. Dewey. Luciano byl odsouzen za obchodovaní s bílým masem a organizování prostituce na 30 až 50 let. Trest si začal odpykávat ve věznici Dannemora, ale ani tam nepřestával řídit chod své rodiny.

Bratři Anastasiovi však po vstupu USA do války v roce 1942 vymysleli, jak Luciana dostat ven . Dne 9.února 1942 zažil New York nečekanou podívanou, když vzplanul francouzský parník Normandie určený pro převoz vojáků do zámoří . Loď hořela několik hodin a poté klesla ke dnu. Díky této události velmi znervóznělo vedení námořnictva. S cílem, aby se už nic takového neopakovalo, přistoupil Washigton k uzavření dohody s Cosa Nostrou. Luciano byl díky příslibu, že žádné další sabotáže se konat nebudou, přesunut do věznice Great Meadow s mírnějším režimem . Zde mohl dokonce volně přijímat návštěvy. Luciano však Washingtonu udělal ještě jednu protislužbu. Poslal vzkaz na Sicílii, aby tamní mafie byla spojencům nápomocna při vylodění na Sicílii. Mafie se tak nemalou měrou podílela na zdaru invaze Spojenců. Za odměnu byl Luciano v roce 1946 doprovozen eskortou na loď, která ho odvezla do doživotního vyhnanství v Itálii. Rozloučit se sním byla téměr celá elita Cosa Nostry.

Albert Anastasia Konec války byl pro Anastasiu obdobím, kdy měl (mimo jiné i díky podílení se na Lucianově propuštění) velmí silné postavení. Není divu, že se mu stále méně chtělo poslouchat starého Mangana. Události nabrali rychlý spád v okamžiku, kdy se z Itálie vrátil Vito Genovese. Genovese uprchnul do Itálie v roce 1938 před obviněním z vraždy. Nyní byl ale zpátky a chtěl se vrátit do sedla rodiny, kterou po odjezdu Luciana řídil. V jejím čele však nyní stál Frank Costelo - "Ministerský předseda posvětí" . Costelo se samozřejmě nemínil svého postavení vzdát jen tak . Čím dál víc se sbližoval s Anastasiou a nabádal ho, aby se konečně zbavil starého Mangana a převzal otěže rodiny sám. Costelovi bylo jasné, že jenom s podporou silné Manganovy rodiny, může pomýšlet na boj s Genovesem. Není celkem jasné co se dělo dál, ale dne 19. dubna 1951 byl v bažinách v blízkosti Sheepshead Bay nalezeno tělo Philpa Mangana se třemi kulkami v hlavě. Jeho bratr Vincent byl od té doby nezvěstný.

Bossové po těchto událostech upořádali na Manhattanu schůzku, na kterou si zavolali mimo jiné i Anastasiu. Požádali ho, aby jim podal vysvětlení. Anastasia sdělil tribunálu, že Mangano chystal spiknutí, jehož obětí se měl stát on sám. Přímo se ale k jeho vraždě nepřiznal. Tvrzení o spiknutí samozřejmě dosvědčil Frank Costello. Nyní se však muselo vyřešit kdo nastoupí na Manganovo místo. Bossové nakonec rozhodli, že na Manganovo místo nastoupí Anastasia. Stal se tak nejmocnějším bossem v New Yorku.