Historie

  • Počátky na Sicílii
  • Don Vito Cascia Ferro
  • Don Calogera Vizzini
  • Prológ
  • Vznik mafie na Slovensku
  • Košice - veterné mesto
  • Noc počas ktorej mesto nespalo
  • Proces s bossom