Datum: 24.1.2003Zdroj: www.ceskenoviny.czAutor:

AFP: Turecké a albánsko-jugoslávské mafie ovládají drogové cesty

ATÉNY - Kvůli tureckým a albánsko- jugoslávským drogovým mafiím, které kontrolují takzvané balkánské cesty, po nichž přicházejí do Evropy omamné látky z Asie, je třeba rychle zlepšit spolupráci mezi balkánskými státy a také spolupráci na evropské úrovni. K tomuto závěru dospěli v minulých dnech v řecké Soluni účastníci setkání policejních činitelů.

Osmdesát procent heroinu, který se dostane na evropské trhy, přichází přes Turecko. A z této země samotné putuje do Evropy každý měsíc čtyři až šest tun této drogy, říká policejní velitel Konstantinos Domazis z Rodopé poblíž bulharské a turecké hranice.

"Obchod s heroinem v Evropské unii ovládají turecké kriminální skupiny a skupiny albánsko-jugoslávské," dodává Domazis ve zprávě, kterou předložil na soluňském setkání.

Tyto skupiny si už podle něho rozdělily sféry vlivu. Albánsko-jugoslávské skupiny prý ovládají severní Evropu, zatímco Turci se stále více zaměřují na Pyrenejský poloostrov a na spolupráci s kolumbijskými drogovými mafiemi.

Turecké mafie, jejímiž členy jsou často osoby kurdského původu, kontrolují obchodování s heroinem podél balkánských cest a ve většině zemí EU, především však obchod s touto omamnou látkou ve velkém, tvrdí Domazis.

Přitom není výjimkou, že se opírají o tureckou komunitu, která se rozptýlila v Evropě, a to i ve středoevropských a východoevropských zemích. Také spolupracují s místními skupinami a vytvářejí si základny "s velkými zásobami drogy" v Česku, Rumunsku, Bulharsku a Maďarsku.

Albánsko-jugoslávské mafie mají "velký vliv" v Německu, v Rakousku, v Dánsku a ve Švédsku. V pěti německých spolkových zemích tyto zločinecké skupiny nahradily při distribuování heroinu Turky. Také ony spolupracují s místními skupinami v Česku, Maďarsku, Bulharsku, Nizozemsku a ve skandinávských zemích.

Albánie slouží organizovanému zločinu jako tranzitní místo, protože má neúčinné soudní orgány a slabou ostrahu hranic.

"Lpění na státních hranicích na poli justice a vnitra svědčí organizovanému zločinu, který hranice nezná," uvádí se ve zprávě. Z tohoto důvodu zpráva žádá, aby byla rychle přijata "ucelená strategie pro Evropu a Balkán, která by přihlížela ke konkrétním podmínkám v každé zemi".

Doporučuje se především slaďování zákonů jednotlivých zemí, zabavování zisků z obchodu s drogami, uznávání důkazů, které byly shromážděny v jedné zemi, v jiných zemích a také budování systému společných trestů za zločiny, jež se týkají obchodu s drogami.

Zpět na seznam zpráv