Datum: 19.6.2003Zdroj: www.orangeportal.skAutor:

SIS: Organizovaný zločin ovláda skupina vplyvných podnikateľov

Boj s organizovaným zločinom komplikovala skutočnosť, že v rámci jeho štruktúr sa vyselektovala skupina "vplyvných a úspešných podnikateľov", ktorí sa navonok dištancovali od zjavne kriminálne aktívnych osôb. Pomocou ilegálne získaných prostriedkov posilňovali svoje kontakty v spoločenských a hospodárskych kruhoch. Pragmaticky tieto vzťahy využívali predovšetkým pri korumpovaní štátnych úradníkov, rozhodujúcich o zadávaní lukratívnych štátnych zákaziek. Uvádza sa to bez ďalších konkrétnych informácií v správe o činnosti SIS za rok 2002, ktorú dnes pred poslancami parlamentu prezentoval riaditeľ tajnej služby Ladislav Pittner. Dodal, že SIS informovala aj o signáloch korupcie konzulárnych pracovníkov niektorých zastupiteľských úradov SR.

Aktivity SIS v rámci boja proti ilegálnym obchodom so zbraňami a vojenskou technikou boli zamerané na zabránenie zneužívania územia SR ako transportného koridoru pre ilegálnu prepravu zbraní najmä zo štátov bývalého ZSSR. Služba sledovala obchody, uskutočňované prostredníctvom domácich skupín organizovaného zločinu, ako aj cez registrované spoločnosti vlastniace legálne povolenia na obchodovanie so zbraňami. SIS informovala o slovenských firmách, ktoré mali kontakty s medzinárodne hľadaným obchodníkom so zbraňami Viktorom Boutom dodávajúcim zbrane aj do embargovaných krajín. Pozornosť SIS smerovala najmä na rozkrytie sietí obchodníkov a na zisťovanie skutočných konečných používateľov legálne vyvážaných zbraní. "SIS v roku 2002 zaslala príslušným orgánom k tejto problematike 16 informácií," povedal poslancom Pittner.

Tajná služba sa zaoberala aj monitorovaním extrémistických skupín a náboženských siekt na Slovensku. Príslušné orgány napríklad informovala o snahách jednej sekty organizovať prednášky v školách. Predmetom záujmu ďalšej sekty bola nielen mládež, ale aj inštitúcie, ktoré zriadil a financuje štát, napríklad detské domovy a študentské internáty.

Zpět na seznam zpráv