Datum: 24.7.2002Zdroj: www.ceskenoviny.czAutor:

Věznice se dostaly pod nadvládu ruských mafií

V tuzemských věznicích vládnou ruské mafie. Nejvyšší státní zástupkyně Marie Benešová varuje, že je jen otázka času, kdy se stane něco skutečně vážného. Jen namátkou: řediteli věznice v Oráčově na Rakovnicku vyhrožovali vězni fyzickou likvidací, do autobusu eskortujícího vězně po dálnici mezi Prahou a Brnem najížděl neznámý vůz a jednoho dozorce přišla vydírat ukrajinská mafie až domů.

"Problém věznic vidím jako časovanou bombu. Není normální, když v českých věznicích vládnou ruské mafie," varuje Marie Benešová. Státní zástupci získali teprve nedávno pravomoci, které umožňují dohlížet na dodržování zákonů ve věznicích. Když si nově získané poznatky vyhodnotili, byli zděšeni.

"Je třeba vymyslet takový systém, aby naše věznice neovládaly rusky mluvící gangy, aby byly bezpečné a aby výkon trestu probíhal tak, jak má," říká Benešová. Každý osmý vězeň je cizinec a téměř polovinu z nich tvoří Ukrajinci, Rusové a Vietnamci.

Ředitelka Vězeňské služby Kamila Meclová tvrdí, že vzpoura nehrozí: "Vyloučit nelze nikdy nic, ale ubezpečuji veřejnost, že není ohrožena vězeňskou vzpourou, situace je pod kontrolou." Připouští však, že hrozba ruskojazyčných mafií existuje. Řada odsouzených z bývalého SSSR prošla totiž speciálním vojenským výcvikem nebo má zkušenosti z bojů a válek.

Vězeňská služba vede boj s mafiemi Je to neviditelná a tvrdá válka, která se rozpoutala v českých věznicích. A špičky tuzemské justice i Vězeňské služby rozhodly, že je nejvyšší čas ještě přitvrdit: s Vězeňskou službou už spolupracuje Bezpečnostní a informační služba (BIS) a Útvar pro odhalování organizovaného zločinu. A na boj proti vězeňským mafiím od minulého týdne má dohlížet speciální komise složená ze zástupců dvou ministerstev a několika institucí.

Ministr spravedlnosti Pavel Rychetský už prohlásil, že problém věznic bude prvním, který začne řešit ve svém novém úřadu. "Potkala jsem hocha, kterého jsem kdysi jako advokátka zastupovala, a on mi líčil, že ve věznici na Borech za peníze bylo možné získat cokoli. Mobil, drogy, sex i alkohol," říká nejvyšší státní zástupkyně Marie Benešová, která iniciovala vznik meziresortní komise pro boj proti vězeňským mafiím. Jejím členem je i zástupce kanceláře ombudsmana Martin Ondráček. Ten upozorňuje, že na veřejného ochránce práv se v poslední době celkem ve čtyřech případech obrátili pozůstalí s tím, aby Motejlův úřad prošetřil, za jakých okolností zemřel jejich příbuzný ve vězení.

Ředitelka Vězeňské služby Kamila Meclová si uvědomuje především hrozbu cizojazyčných mafií. Připomíná loňskou akci Vězeňské služby a policie, která zabránila vzpouře vězňů v několika věznicích. "Akce se zúčastnilo 824 příslušníků Vězeňské služby a 400 policistů. Dokázala schopnost poradit si s novým fenoménem v českých věznicích, a to s organizovaným zločinem," říká Meclová.

Za největší riziko považuje ona i další experti hrozbu ze strany cizinců ze zemí bývalého Sovětského svazu. Často se jedná o bývalé vojáky, perfektně vycvičené. Tyto skupiny mají snahu se organizovat, a to samozřejmě po svém: mají vlastní zvyky, vlastní pravidla.

Zatím však není zcela jasné, jak do budoucna zabránit, aby mezi dozorce pronikali lidé z podsvětí a navazovali s nimi kontakty, nebo je vydírali. Zatímco Nejvyšší státní zastupitelství zvažuje možnost, aby dozorci rotovali - tedy přemísťovali se z jednoho místa na jiné, aby si nikde nedokázali vytvořit trvalé vazby, podle vedení Vězeňské služby je tento model v praxi nerealizovatelný.

"O rotování dozorců můžeme hovořit pouze v souvislosti s rotováním v jedné věznici, kdy náročná práce v určitém úseku vyžaduje z bezpečnostních důvodů změnu. Na rotování zaměstnanců mezi věznicemi nejsou v České republice vytvořeny podmínky, které by vycházely vstříc vytváření nutného zázemí pracovníka," uvádí Meclová.

Závažné případy z českých věznic:

 jaro 2002 - vězni ve věznici Oráčov na Rakovnicku vyhrožovali řediteli věznice fyzickou likvidací
 11. července 2002 - vězeň napadl dva dozorce ve věznici v Horním Slavkově a lehce je zranil. Dozorci ho přemohli a zavřeli v cele
 4. července 2002 - dva vězni utekli z nestřežených pracovišť v Kladně a Oráčově na Rakovnicku
 červen 2002 - do vinařické věznice se z vycházky nevrátil Josef Vrabec odsouzený za organizaci nájemné vraždy
 13. května 2002 - z pouchovské věznice utekli dva vězni

Zpět na seznam zpráv