MAFIE na Sicílii

OBSAH:


 

Počátky na Sicílii

Mafie a její historie je neodmyslitelně spjata ze Sicílií, ostrovem na jihu Itálie. Jde o vyprahlou zemi posetou malými vylidněnými městečky. V průběhu staletí byla Sicílie mnohokrát okupována a zažila mnoho nadvlád. Mimo jiné se tu vystřídali Řekové, Římané, Arabi, ve středověku to byli Normani, potom Francouzi , Habsburgové a Bourbonové. Téměř vždy však Sicílie stála stranou zájmu svých pánů. To ještě více umocnilo i tak špatné životní podmínky této krajiny. Všechny tyto věci se samozřejmě promítli na mentalitě obyvatelů Sicílie. Měli hluboce zakořeněnou nechuť, nedůvěru a odpor ke každé oficiální moci. Byla to tedy situace jako stvořená pro vznik nové "neoficiální" vlády. Tuto úlohu z radostí převzala mafie.

Můžeme říci že mafie tak jak ji známe dnes vznikla někdy na počátku 19. století. Byla to skupina bývalých trestanců, kteří místním sedlákům (samozřejmě za úplatu) poskytovali v této divoké zemi ochranu. Narozdíl od oficiální vlády se na tyto psance dalo spolehnout. Přinesly na Sicílii něco co tu chybělo, a to zákon a řád.

Mafii je nutno odlišovat od jiné italské zločinecké organizace, která se zformovala a působila v okolí Neapole. Ta se nazývala camorra. Podobně jako mafie na Sicílii ovládala všechny oblasti života včetně podnikání a politiky. Lidem o kterých se vědělo, že zaujímají v camoře významné místo se říkalo "ill guappo" nebo "il capo"

Ale teď zpátky k Mafii. Původ slova Mafie není přesně znám. Existuje několik názorů.

Jeden například tvrdí že slovo "MAFIA" vzniklo během francouzské okupace Sicílie v roce 1282, když jeden francouzský voják znásilnil sicilskou dívku. A to zrovna v její svatební den. Její matka potom s pláčem utíkala ulicí a křičela: " Ma fia! Ma fia!". Což znamená "Moje dcera". Po této události potom vesničané povstali a Francouze zmasakrovali.

Další názor tvrdí, že slovo "MAFIA" vzniklo z podobného arabského slova , které znamená útočiště při útěku (MAEHFIL), nebo mohlo jít o jiné arabské slovo, které znamená drzost či zpupnost (MAHIA).

Není také vyloučeno že Mafie má své jméno podle stejnojmenných jeskyních u Trafani.

Dalšími označeními pro Mafii byl a je například výraz amici nostri (naší přátelé) či později v USA cosa nostra (naše společné věci).

Hlavním cílem Mafie bylo vždy získat bohatství, ale opírá se také o tradici cti. Mafián dokázal potrestat urážku sebe, své rodiny či přátel smrtí.. Takovýmto mužům se říkalo muži cti (un uomo d´onore) nebo úctyhodný muž ( un uomo di rispetto)

Dále je třeba si osvětlit dva termíny spojené s Mafií, které jsou součástí sicilské kultury a tradice - vendeta a omerta

Vendeta - jedná se o akt msty mezi dvěma navzájem znesvářenými rodinami (klany). Zjednodušeně lze říci že se rodiny navzájem vyvražďují, dokud není učiněno cti zadost. Když vendeta začne, je téměř nemožné ji zastavit. Někdy byla příčinou vyvraždění celý rozsáhlých rodin včetně vzdálených příbuzných. Vendetta byla také jedním z důvodu hromadné emigrace v letech 1959 - 1961. V tomto období emigrovala téměř třetina obyvatel Sicílie a některá města se naprosto vylidnila.

Jiná emigrační vlna proběhla už na přelomu století mezi lety 1890 - 1920. (V této době emigroval také později slavný bos Carlo Gambino a také rodiče dalšího bose Johna Gottiho.)

V té době byla důvodem emigrace hlavně bída a hlad . Oblíbenými cílovými oblastmi kam se lidé snažili dostat byl sever Itálie, Švýcarsko, severní Afrika, jižní Amerika a hlavně USA.

Omerta - znamená mlčenlivost - pokud například při bojích mezi rodinami našla policie zraněného mafiána a zeptala se ho kdo mu to udělal, nedozvěděla se nic. Dotyčný mafián pak čekal na svoji příležitost třeba i několik let, a pak se pomstil útočníkům tím nejchladnokrevnějším způsobem.

Mafiáni nevnímají sami sebe jako zločince. Jenom si berou co je jejich za obranu a vraždy jsou pouze trestem. Nejde tedy o nic osobního jde o "pragmatickou" věc.

Mafie je organizace z pyramidovou strukturou, z toho je zřejmé že její tvář udávají lidé, kteří se pohybují na vrcholu této pomyslné pyramidy. Mezi první mafiánské Dony na Sicílii patřili: Don Vito Cascia Fierro a Don Calogera Vizzini.


 

Vito Cascio Ferro

Don Vito, jak se mu říkalo, byl vládcem Sicílie dvacet pět let . Ještě za mlada emigroval do USA. Tam se také zamiloval do elegantního a drahého oblečení a tato láska mu zůstala i po návrata zpět na Sicílii. Don Vito se stal ve své rodné zemí velmi uznávanou osobností a to ve všech společenských kruzích. Na sklonku 19. Století se na Sicílii, po skončení bourbonské nadvlády, konaly demokratické volby. Mafie však přinutila veřejnost volit zástupce, které jim doporučila. Nutno říci, že se tak dělo mnohdy nevybíravými prostředky. Po těchto volbách získal Don Vito vedle moci neformální také moc politickou. Krátce na to začal zavádět tzv. systém "pizzi". Jde o poplatky a daně, které Mafie vybírala téměř za všechno. Jako příklad můžeme uvést oblast zemědělství. Mafie za velmi nízké ceny vykupovala obilí od sedláků a pak prodávala mnohem dráž na trzích. Je jasné, že se nenašlo mnoho odvážlivců, kteří by odmítli prodat. Bylo to období kdy Mafie vybírala poplataky za tzv "odhcranu" snad od každého. Dokonce i žebráci museli platiti za dobré místo.

Další zdrojem příjmů se pro Mafii stalo navrácení kradené věci. Pokud jste byl okraden mohl jste jít na policii, kde míra pravděpodobnosti že svou věc zase uvidíte nepřesáhla 10%. Nebo jste mohl požádat Mafii. Ta si sice naúčtovala za tuto službu určitou provizi ale úspěšnost byla neuvěřitelných 90%.

Období tohoto velkého rozmachu Mafie bylo však přerušeno nástupem Mussoliniho k moci. Mussolini vedl s mafií válku a jeho pravou rukou v této záležitosti mu byl prefekt Cesare Mori. Musolini se chtěl mafie zbavit, protože si uvědomoval její moc. Bylo to období zatýkání, poprav, vynucených doznání atd. Ale i když bylo mnoho mafiánů odsouzeno či popraveno, většině se buď podařilo skrýt nebo emigrovali a nebo se stáhli do ústraní. Musoliniho a Moriho tažení tedy moc účinné nebylo. Doba slávy Mafie však zmizela.

Jedním ze zatčených mafiánů byl i Don Vito Cascio Ferro. Byl křivě obviněn z pašeráctví a to na základě křivé přísahy. Na závěr procesu Don Vito pronesl: " Pánové, museli jste mně nakonec odsoudit za zločin, který jsem nikdy nespáchal, když se vám nepodařilo získat důkaz pro kterýkoliv z četných zločinů, které jsem skutečně spáchal". Pro pořádek je třeba uvést že Don Vito byl za celý svůj život obviněn z 69 vážných zločinů včetně asi 20 vražd, ale ani za jeden se nedostal před soud. Nakonec však skončil díky křivému svědectví ve vězení Ucciardone, kde také zemřel na infarkt.

Po smrti Dona Vita nástává období další osobnosti mafie. Šéfem mafie se stává Don Calogero Vizzini.

 

Don Calogera Vizzini

Don Calogero VizziniDon Calogera Vizzini se narodil roku 1877 v malém městečku Villalba. V mládí si vydělával tak, že se nechal najímat sedláky jako ochrana při převážení obilí. Později se stal členem Mafie. Ale to ještě nebyl na vrcholu své slávy. Vůdcem Mafie se stal až po skončení I. Světové války. Za Mussoliniho byl odsouzen na pět let. Z věznice byl však propuštěn za několik dní, díky tomu, že si vytvořil přátelské vztahy se smírčím soudcem.

Po Mussoliniho čistkách mafie poněkud ustoupila ze své slávy. To však trvalo jen do doby vylodění Spojenců na Sicílii (10. Července 1943). Mafie si rychle uvědomila, že spolupráce s Američany a ostatními Spojenci jim vrátí jejích postavení. Za to že mafie bude Spojencům nápomocna při osvobozování Sicílie a Itálie, byl na oplátku propuštěn z doživotního vězení americký mafián a to sám bos všech bosů "Lucky" Luciano. Podmínkou však bylo, že zůstane ve vyhnanství na Sicílii. Mafie spojencům pomáhala v mnoha oblastech a nebýt jí, osvobození Sicílie by trvalo mnohem déle. Kdo by se také snažil bojovat proti nepříteli, který má mafii na své straně. Don Calo zemřel ve své rodné Villalbě klidnou smrtí. Na jeho pohřeb se dostavili všech významné osobnosti.


Doufám , že Vám přecházející řádky pomohli udělat si představu o tom jak vlastně mafie vznikla a co je jejím hnacím motorem. Vláda mafie na Sicílii byl však teprve začátek, pravým rájem na zemi se pro mafii stala Amerika a hlavně U.S.A, kde mafie zapustila své kořeny velice hluboko. Mafii se tam nepodařilo vymítit ani do dnešních dnů. To se ale nejspíš nepodaří - alepoň do té doby než se změní dnešní společnost a její hodnoty - a to jen tak brzy nebude - pokud vůbec.